III Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

 

Nabór 2020/2021 – deklarację proszę wypełniać elektronicznie

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lo3@lo3.olsztyn.eu,

wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki,
dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ OD 31 LIPCA DO 4 SIERPNIA

Zawieszenie zajęć w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.04.2020r.(nowelizacja z dnia 24.04.2020) wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, określanym koronawirusem, informujmy o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do  24 maja 2020r.
Rodziców i uczniów prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

Od 27 KWIETNIA 2020 nauczyciele i uczniowie korzystają z dodatkowej platformy e-learningowej G Suite.

 
 
Kopernik to przestrzeń dla Ciebie

III LO w liczbach

 

Aktualności

Współpraca:

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast