III Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późniejszymi zmianami do dnia 10 kwietnia 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zostają zawieszone. Od 25.03 zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20.03.2020r. realizowana jest przez szkołę tzw. kształcenie na odległość – nauka zdalna.
W sprawach pilnych, prosimy o kontakt mailowy: lo3@lo3.olsztyn.eu

Przedmaturalne zawody matematyczne

DZIEŃ OTWARTY
ZOSTAJE PRZEŁOŻONY

Kopernik to przestrzeń dla Ciebie

III LO w liczbach

 

Aktualności

Współpraca: