Aktualności

Aktualności

Czytanie Kopernika – już po raz trzeci!
19 lutego 2019 r. świętowaliśmy urodziny Kopernika na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły zaplanowano pod hasłem „Mikołaj Kopernik i jego nauka o pieniądzu – wczoraj i dziś”, jako wydarzenie z jednej strony popularyzujące dorobek piśmienniczy Wielkiego Astronoma, tym razem w dziedzinie ekonomii, z drugiej zaś – promujące czytelnictwo młodzieży.
Stąd w programie znalazła się lektura fragmentów dzieła Mikołaja Kopernika „Traktat o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych – zasady bicia monety” w wykonaniu uczniów klas maturalnych oraz dwa referaty w charakterze naukowego komentarza do przeczytanych tekstów. Pierwszy, pod tytułem „Kopernik ekonomista”, wygłosił dr inż. Wojciech Szalkiewicz, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie. Jako drugi wystąpił dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM, kierownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, z prelekcją zatytułowaną „Czy Kopernik przeprowadził rewolucję w naszych portfelach?”.
Uroczystość, w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie III LO, swoją obecnością zaszczycili również gospodarze miejsca, czyli przedstawiciele władz UWM, w tym Wydziału Nauk Ekonomicznych, oraz inni zaproszeni goście. W jej przygotowaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich klas maturalnych, a zwłaszcza 3D i 3C.

Fot. 1-8 Kamila Kuczmarska (3B)

Fot, 9-17 Klaudia Gałan (2A)