Zasoby

Zasoby

Księgozbiór biblioteki liczy około 11 tysięcy egzemplarzy. Oprócz książek w jej zasobach znajdują się zbiory audiowizualne i czasopisma.

Z racji wolnego dostępu do półek czytelnik ma możliwość samodzielnego poszukiwania informacji. Znajdzie ją w wydzielonym księgozbiorze podręcznym, który zawiera encyklopedie, słowniki, kompendia i inne informatory z różnych dziedzin wiedzy oraz w poszczególnych działach odpowiadających tym dziedzinom.

Osobną część stanowi bogaty zbiór literatury pięknej, obejmujący twórczość autorów polskich i obcych. Zasoby biblioteki są na bieżąco uzupełniane o nowe egzemplarze, w tym lektury szkolne, literaturę przedmiotową i psychologiczno-pedagogiczną oraz beletrystykę.

Biblioteka jest wyposażona w komputery przeznaczone do pracy na stanowiskach bibliotekarza oraz czytelnika. Katalog biblioteki znajduje się w bazie MOL.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast