Klub Wnuka Sybiraka

WYSTAWA EDUKACYJNA A ONI WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…
8 listopada 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie uroczyście otwarto wystawę poświęconą pamięci Sybiraków : A Oni wciąż do Niepodległej szli… Losy Polaków na Syberii to tragiczny i nie do końca rozpoznany temat. Ekspozycję przygotowaną przez Klub Wnuka Sybiraka pod kierunkiem opiekuna Klubu Pani Elżbiety Andrasz otwarto z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z hymnu Sybiraków, pieśni bliskiej sercu każdemu Zesłańcowi. Wystawa ukazuje historię deportacji ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940 -1956 oraz prezentuje materiały przekazane przez byłych Zesłańców zamieszkujących obecnie teren województwa olsztyńskiego.
Po oficjalnym otwarciu wystawy młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zaprosiła wszystkich zgromadzonych na pokoleniowe spotkanie, w czasie którego poinformowała o działalności Klubu Sybiraka w latach 2016-2018. Uczniowie III LO mają zaszczyt współpracować ze Związkiem Sybiraków w Olsztynie od 2008r. Prezes Klubu Wnuka Sybiraka – Łukasz Krzemiński podziękował Sybirakom za tę piękną i owocną współpracę.


Z Sybirakami na Jasnej Górze

W dniach 5-6 maja 2018 r. członkowie  Klubu Sybiraka   na zaproszenie Związku Sybiraków w Olsztynie  uczestniczyli  w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę. Uroczystość połączona była z 90.Rocznicą powstania Związku Sybiraków i 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.     

Opiekun Klubu – Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka 2016-2018
Od 28 listopada 2016 r. obowiązek pielęgnacji i propagowania pamięci o Sybirakach przejęła klasa I D. Prezesem Klubu został Łukasz Krzemiński, zastępcą – Patryk Skorupa, skarbnikiem – Barbara Wieczorek , kronikarzem- Klaudia Nowakowska. Inni uczniowie klasy zostali oficjalnie ustanowieni członkami Klubu i odtąd oni sprawują pieczę nad działalnością Klubu Wnuka Sybiraka. Opiekunem Klubu nadal pozostaje Pani dr Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka został założony w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie w październiku 2008 r. z inicjatywy olsztyńskich Sybiraków i za zgodą Pani Dyrektor Danuty Gomolińskiej. Opiekę nad Klubem przyjęła Pani Elżbieta Andrasz.

Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii ok. 2 mln Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956. Członkowie Klubu poznają od naocznych świadków – Sybiraków bolesne karty tamtych wydarzeń.

W latach 2015-2017 opiekę nad Klubem Wnuka Sybiraka sprawuje klasa II D. Funkcję prezesa klubu pełni Mateusz Wikiera.

null