Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

Uwaga!  Osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej szkoły w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym  powinny wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpoczyna się 17 lipca. Tryb rekrutacji jest taki sam jak pierwszej rekrutacji (należy wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru do 6 sierpnia). Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 21 sierpnia.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast