Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

UWAGA KONKURS!!!  Zgłoszenia do 27.02.2020

We współczesnym świecie istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w działaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa. Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane.

Dobre zdrowie dzieci i młodzieży sprzyja uczeniu się i dobremu przygotowaniu do szkoły, umożliwia rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności oraz utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Dobre zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz dobremu samopoczuciu uczniów.

Stąd też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której należy 45 krajów.

Jako społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przystąpiliśmy do tego programu i ubiegamy się o Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Nasze Liceum zarówno w poprzednim jak i w bieżącym roku szkolnym podejmuje rozmaite działania prozdrowotne.

Ankieta Narodowego Instytutu Zdrowia W drugiej połowie stycznia uczniowie Kopernika wypełniali anonimową ankietę w ramach badania naukowego poświęconego używaniu przez młodzież wyrobów zawierających nikotynę, takich jak tradycyjne papierosy, e-papierosy itp.
Odpowiedzi udzielone przez naszych uczniów posłużą do analiz naukowych na potrzeby programów edukacyjnych, które realizuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Akcja rejestracji dawców szpiku

16.01 odbyła się w naszej szkole akcja rejestracji dawców szpiku kostnego w bazie danych fundacji DKMS. Chętnych do oddania chorym cząstki siebie nie brakowało. Na przerwach między lekcjami osoby zdecydowane, żeby zostać dawcą szpiku wypełniały krótki formularz i pobierały samodzielnie wymaz materiału genetycznego z policzka. Rejestrację prowadzili wolontariusze, którzy bardzo mocno zaangażowali się w przedsięwzięcie. Warto wiedzieć, że do bazy DKMS można również zapisać się bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny, który zostanie wysłany na wskazany adres.

Relację TVP Olsztyn z akcji rejestracji dawców szpiku w 3LO można również obejrzeć klikając w link:https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/9872,sa-gotowi-ratowac-cudze-zycie

 KOPERNIK DBA O ZDROWIE

Dnia 12 grudnia 2019 roku uczniowie Kopernika wzięli udział w prelekcji o szkodliwości palenia, która odbyła się w Szpitalu Pulmunologicznym w Olsztynie.

KONKURS NA LOGO ROZSTRZYGNIĘTY!

Konkurs na logo  Szkoły Promującej Zdrowie   wygrała   Marta Żebrowska z klasy IH. Gratulujemy!!! 🎉 🎉 🎉 🎉

PRELEKCJA NA TEMAT TRANSPLANTOLOGII  

12 listopada klasa IIa i I d wzięły udział w prelekcji na temat transplantacji. Odwiedziła nas paniMarta Leszczyńska – wojewódzki koordynator do spraw transplantologii.

KONFERENCJA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
29 października 2019 roku nauczyciele z zespołu ds. promocji zdrowia wzięli udział w naradzie przedstawicieli szkół i placówek realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie w Lidzbarku Warmińskim. Szkolenie dotyczyło koncepcji szkoły promującej zdrowie, jej definicji, modelu, zasad tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji podjętych działań.

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM KRWIODAWSTWA

W ramach promocji działań prozdrowotnych szkoła nawiązała kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie, które w tym roku szkolnym realizuje projekt edukacyjny „Twoja krew, moje życie”. Otrzymaliśmy ulotki promujące oddawanie krwi. Zostaną one przekazane uczniom na godzinach wychowawczych. W kwietniu odbędzie się prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, którą poprowadzi pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

LOGO

Oto prace nadesłane na konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie. Posiedzenie jury już wkrótce!

SPOTKANIE SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE  

5 listopada 2019 roku  Kopernik   był na spotkaniu Szkół Promujących Zdrowie w Działdowie i wysłuchał wykładu dotyczącego wspierania dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty.

 KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

16 listopada 2018 na wojewódzkiej konferencji szkół promujących zdrowie z rąk warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty oficjalnie otrzymaliśmy akt przynależności do programu „Szkoła promująca zdrowie”.

Uwaga Konkurs!Bieżący rok szkolny jest kolejnym rokiem, w którym naszaszkoła ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tymroku położymy nacisk na profilaktykę oraz walkę z uzależnieniem od papierosów,zarówno tych tradycyjnych jak i elektronicznych. W związku z tym Szkolny Zespółds. Promocji Zdrowia ogłasza konkurs na logo szkoły promującej zdrowie. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logoSzkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej/pracy graficznej. III LO im M. Kopernika w Olsztynie stara się o otrzymanie WojewódzkiegoCertyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiemnaszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.