2013 rokiem Kopernika

Inauguracja Roku Mikołaja Kopernika w Olsztynie”]W piątek, 15 lutego 2013r. w olsztyńskim Planetarium nastąpiła uroczysta Inauguracja Roku Mikołaja Kopernika w Olsztynie w związku z 540 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i 470 rocznicą śmierci astronoma.

Zaproszonych gości powitał dyrektor dr Jacek Szubiakowski, który mówił o 40-ej rocznicy istnienia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Planetarium zostało wybudowane w naszym mieście jako pomnik Mikołaja Kopernika na jego 500 rocznicę urodzin. Zaproszeni goście, w tym również delegacja z III LO, mieli okazję poznać przeszłość planetarium dzięki multimedialnej impresji wyświetlonej na kopule. Dawni pracownicy, architekci i dyrektor placówki opowiadali o historii astronomii w Olsztynie. Uroczystość uświetniły wykłady prof. Achremczyka i dr Sikorskiego. Spotkanie zakończył pokaz fajerwerków wzbogacony efektami laserowymi zaprezentowany w atrium.

Na koniec goście zostali poczęstowani ogromnym tortem. Uroczystość uświetniły wykłady prof. Achremczyka i dr Sikorskiego. Spotkanie zakończył pokaz fajerwerków wzbogacony efektami laserowymi zaprezentowany w atrium. Na koniec goście zostali poczęstowani ogromnym tortem.

Inauguracja Roku Mikołaja Kopernika w Toruniu”]Dnia 18 lutego 2013r. w Toruniu odbyła się Inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego. W uroczystościach uczestniczyli również delegaci z Olsztyna, w tym uczniowie i dyrektorzy olsztyńskich szkół, które noszą imię Mikołaja Kopernika tj. Szkoły Podstawowej nr , III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się sesja naukowa w Dworze Artusa. Zebrani mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać niezwykle interesujących wykładów. Pierwszy wystąpił prof. dr hab. Andrzej Fretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie Nuncjusz Apostolski odczytał list Sekretarza Stanu, kardynała Francisio Bertone skierowany do Biskupa Diecezji Toruńskiej, Andrzeja Suskiego. Kolejnym mówcą był prof. Gaetano Thiene, Rektor Uniwersytetu w Padwie, który wygłosił wykład „ Mikołaj Kopernik w Padwie”. Interesujące wystąpienia miał także prof. Michał Kokowski, który w wystąpieniu „Głos Mikołaja Kopernika w aktualnej debacie nad kształtem uniwersytetu i stanem nauki” odniósł się do zadań współczesnego szkolnictwa wyższego i wykorzystania badań naukowych prowadzonych przez ośrodki akademickie. Sesję naukową poprzedził i zakończył recital fortepianowy Pawła Wakarecego. Uczestnicy sesji, zaproszeni goście i mieszkańcy Torunia wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami Starego Miasta. Wśród akompaniamentu muzyki z epoki Kopernika, w blasku pochodni szły także grupy historyczne rycerzy, patrycjatu oraz mieszczan i stosownie przebrani uczniowie naszych szkół.

Najważniejsze punkty przemarszu to przeniesienie z Domu Kopernika dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” do Katerdy śś. Janów i złożenie dzieła Kopernika  przy chrzcielnicy, w symbolicznym geście połączenia trzech dat: urodzin i śmierci Kopernika oraz pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium”. W Katedrze Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Chór „Astrolabium” pod dyrekcją kompozytora Krzesimira Dębskiego wykonali „Cosmopolis” utwór skomponowany specjalnie na 775-lecie Torunia. Potem delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. III LO w Olsztynie podczas Inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego w Toruniu reprezentowały: pani Danuta Gomolińska, dyrektor szkoły i Justyna Karpińska z klasy 3 D, jedna z najlepszych uczennic naszej szkoły.

 

Skip to content