Dzień Patrona Mikołaja Kopernika w III LO

Dnia 19 lutego 2015 roku w III Liceum Ogólnokształcącym odbył się Dzień Patrona Szkoły –  Mikołaja Kopernika.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej. Pierwsza część miała charakter oficjalny. Jako pierwsza zabrała głos Dyrektor III LO pani Danuta Gomolińska, która  przywitała zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO: Pani Katarzyna Frankowiak- wiceprzewodnicząca i pan Andrzej Kurowski- przewodniczący Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Kurowski przypomniał historię Nagrody im. Profesora Tadeusza Rostańskiego, wybitnego pedagoga III LO w Olsztynie. Nagroda co roku trafia do ucznia osiągającego najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych i wyróżniającego się społecznym, humanistycznym podejściem do otaczających go ludzi, do środowiska.   W tym roku szkolnym Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO wraz z Radą Pedagogiczną szkoły przyznało Nagrodę im. Profesora Tadeusza Rostańskiego uczniowi klasy III b Mateuszowi Nakielskiemu.   Nagrodę odebrał tata Mateusza, pan Leszek Nakielski, ponieważ Mateusz brał w tym czasie udział w kolejnym konkursie informatycznym. Składamy serdeczne gratulacje koledze i panu Leszkowi Nakielskiemu.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja dotycząca życia oraz dokonań Mikołaja Kopernika przygotowana przez Wiktora Królikiewicza.
Po skończonym pokazie klasa II a zaprezentowała zabawne scenki nawiązujące do historii i profesji patrona III LO. W przerwach między skeczami, klasy I miały okazję wziąć udział w konkursie wiedzy o Mikołaju Koperniku, rywalizowały w prezentacji mody godnej Patrona  i w  rysowaniu portretu Kopernika na czas. Po zmaganiach uczniów miała miejsce 15 minutowa przerwa, po której zostały ogłoszone wyniki: I miejsce zajęła klasa I b, II miejsce klasa I a, a trzecie klasa I c. Nagrodą były przepyszne medale zrobione oczywiście z piernika!

O godzinie 11:00 odbył się wykład dotyczący życia i działalności Mikołaja Kopernika. Wygłosił go ksiądz Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej  „Hosianum”. W swojej prelekcji  skupił się przede wszystkim na książkach, z których korzystał w swojej pracy Mikołaj Kopernik i w których dokonywał samodzielnie licznych notatek i dopisków. Wszystkie zbadane księgi znajdują się w zasobach Biblioteki „Hosianum”. Kopernik pozostawił w nich ponad 500 odręcznych, własnych notatek. Wszystkie są wykonane niezwykle starannie i wszystkie są po łacinie. Mogliśmy zobaczyć charakterystyczne dla pisma Kopernika litery „A” i „Q”, które posłużyły do zidentyfikowania zapisków na marginesach badanych ksiąg. Z notatek Kopernika wynika, że żywo interesował się prawem kanonicznym i komentował jego przepisy. Ksiądz Garwoliński zwrócił uwagę  na małą dostępność książek w czasach życia Kopernika, ich wysoką cenę i niezwykle staranne wykonanie oraz oprawianie. Prelegent wspomniał o znaczeniu wynalezienia druku przez Johannesa Gutenberga, co wpłynęło również na rozpowszechnienie znajomości dzieła naszego Patrona.

Prelekcji księdza Garwolińskiego towarzyszyła imponujących rozmiarów wystawa zatytułowana „Co napisał Kopernik?”. Wystawę będzie można oglądać w naszej szkole jeszcze przez tydzień. Szkolne obchody Dnia Patrona zakończyły się o godzinie 12:30, a klasy wraz z nauczycielami  wróciły na lekcje. Uroczystość przygotowała i poprowadziła klasa II a.
Organizatorzy

Może Ci się również spodoba

Skip to content