BIOLOGICZNE SUKCESY WIKTORA KRÓLIKIEWICZA

W listopadzie 2015 r. Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej poinformował, że uczeń naszej szkoły – Wiktor Królikiewicz z klasy III A w wyniku klasyfikacji przeprowadzonej przez Komitet Główny w Warszawie znalazł się wśród 14 uczniów Warmii i Mazur zakwalifikowanych do II etapu XLV Olimpiady Biologicznej.
Podczas tych zawodów (styczeń 2016 r.) Wiktor został LAUREATEM III MIEJSCA w Okręgu. Ponadto jego praca badawcza – Dendroflora Parku Centralnego w Olsztynie (2015 r.) została WYRÓŻNIONA przez Komitet Okręgowy OB i przesłana do Komitetu Głównego OB w Warszawie w celu dalszej oceny.
W 2015 r. Wiktor dodatkowo zakwalifikował się do programu Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla wybitnie uzdolnionych uczniów, gdzie uczęszczał na dwa przedmioty akademickie – Mikrobiologię systematyczną i Rośliny lecznicze. Decyzją Dziekana WBiB UW-M w Olsztynie uczeń uzyskał BARDZO DOBRĄ ocenę końcową z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Rośliny lecznicze (przedmiot przewidziany planem drugiego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia).
Gratulujemy !!!

Może Ci się również spodoba

Skip to content