DZIEŃ PATRONA – MIKOŁAJA KOPERNIKA W III LO W OLSZTYNIE

17 lutego 2017 roku III LO w Olsztynie, zgodnie ze swoją tradycją, obchodziło Dzień Patrona, którym od 1971 roku jest Mikołaj Kopernik. To święto, podczas którego uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o Patronie i czczą jego pamięć. Jest to także okazja, by uczyć się od Kopernika systematycznego dążenia do postawionych sobie celów oraz wytrwałości w odkrywaniu prawdy popartej naukowymi dowodami. Klasa 2D pod kierunkiem pani Ewy Klimaszewskiej-Mazur przygotowała ciekawą prezentację dotyczącą życia i działalności Mikołaja Kopernika.
Działające w szkole Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO w Olsztynie od 2003r. w Dniu Patrona przyznaje Nagrodę im. Profesora Tadeusza Rostańskiego uczniowi osiągającemu najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych i jednocześnie wyróżniającemu się wrażliwością społeczną. W tym roku Laureatem Nagrody został uczeń klasy 2B Mateusz Szczechla.
Stowarzyszenie Absolwentów, jako organizacja pożytku publicznego, wspiera także statutową działalność szkoły i wyposaża ją w nowoczesne sprzęty (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne) a w tym roku podarowało szkole nowy laptop.
Kolejnym punktem obchodów było czytanie listu Mikołaja Kopernika do Papieża Pawła III. List ten poprzedzał dzieło „De revolutionibus” przesłane Papieżowi. W nastrój epoki wprowadził zebranych Dorian Baca, absolwent III LO (gitara) i Krzysztof Dzikowski, uczeń klasy 3D (obój). Muzycy zaprezentowali renesansowe kompozycje: pieśń „Nieście chwałę mocarze” Mikołaja Gomółki i taniec „Hajducki” z tabulatury Mikołaja z Krakowa.
Pierwsze czytanie „De revolutionibus” odbyło się o godzinie 8.00 i zgromadzonej publiczności swój kunszt głośnego czytania zaprezentowali: pani Marta Sarnowska, nauczycielka j. polskiego w III LO w Olsztynie, pan Łukasz Krzemiński, uczeń klasy 1D, pani Maria Pietkiewicz, nauczycielka j. angielskiego w III LO w Olsztynie, pani Aleksandra Certa, uczennica klasy 3C, pani Emilia Sokół, uczennica klasy 1B, pani Dominika Adamczyk, uczennica klasy 3D, pani Patrycja Płochacka, uczennica klasy 2A, pan Tomasz Kukliński, nauczyciel j. polskiego w III LO w Olsztynie, pani Aleksandra Brzezińska, uczennica klasy 2A, pan Mieczysław Gałdziński, nauczyciel wychowania fizycznego w III LO w Olsztynie oraz pan Wiesław Zienkiewicz, emerytowany nauczyciel j. polskiego w III LO w Olsztynie.
„Czytanie Kopernika” o godzinie 9.15 rozpoczęła pani Dyrektor, Danuta Gomolińska, a potem w roli lektorów wystąpili znakomici goście: Prezydent Olsztyna pan Piotr Grzymowicz, redaktor „Gazety Olsztyńskiej” pan Marek Barański, redaktor TVP 3 Olsztyn pan Bartosz Gołębiowski, redaktor „Gazety Wyborczej” pan Maciej Nowakowski, Dyrektor Planetarium pan Jacek Szubiakowski, absolwentka III LO pani Katarzyna Frankowiak, Prezes PTTK
i emerytowany nauczyciel III LO pan Marian Jurak. Była to znakomita okazja do poznania bardzo starannego i przejrzystego stylu wypowiadania się Kopernika i piękna zachęta do przeczytania całości działa M. Kopernika.
Na pomysł czytania „De revolutionibus” wpadła pani Beata Śliż, nauczyciel-bibliotekarz w III LO w Olsztynie i bardzo mocno zaangażowała się w przygotowanie Dnia Patrona. Dziełem Pani Beaty Śliż była cała koncepcja prezentacji dzieła M. Kopernika, przygotowana scenografia, rekwizyty, charakteryzacja postaci, przygotowanie strojów z epoki, oprawa muzyczna uroczystości i przygotowanie uczniów do publicznego wystąpienia.
Dzień Patrona uświetniła prelekcja pana Jerzego Kurowskiego, absolwenta III LO i Laureata Olimpiady Wiedzy o Mikołaju Koperniku, która odbyła się w 1971r. przed nadaniem szkole imienia Kopernika. Pan Jerzy Kurowski opowiedział o historii i perypetiach, jakie przeszło dzieło Kopernika zanim trafiło do powszechnej znajomości. Ponadto zaprezentował młodzieży reprint pierwszego wydania „De revolutionibus” oprawiony w deski i cielęcą skórę z niezwykle bogatą ornamentyką. Ponadto od pana J. Kurowskiego szkoła otrzymała dwa tomy „Nicolas Copernic oeuvres completes” wydane przez PWN w 1973r. po francusku i elektroniczną wersję oryginału „De revolutionibus”, który znajduje się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Po uroczystości w szkole, uczniowie uczestniczyli w pokazach w Planetarium: „Kosmiczny ekspres” i „Grawitacja siła rządząca Wszechświatem”. Natomiast uczniowie realizujący fizykę na poziomie rozszerzonym uczestniczyli dodatkowo w prezentacji doświadczeń fizycznych „Świat pełen barw”. Koordynacją tej części Dnia Patrona zajmowała się pani Anna Szafarzyńska.

Fotorelacja z uroczystości  www.olsztyn24.com

Film z uroczystości  www.olsztyn24.com

Gratulacje od Prezydenta

Gratulacje od Rektora Hosianum

Może Ci się również spodoba

Skip to content