Dzień Patrona III LO na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM

19 lutego 2019 r. świętowaliśmy urodziny Kopernika na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły zaplanowano pod hasłem „Mikołaj Kopernik i jego nauka o pieniądzu – wczoraj i dziś”, jako wydarzenie z jednej strony popularyzujące dorobek piśmienniczy Wielkiego Astronoma, tym razem w dziedzinie ekonomii, z drugiej zaś – promujące czytelnictwo młodzieży.
Stąd w programie znalazła się lektura fragmentów dzieła Mikołaja Kopernika „Traktat o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych – zasady bicia monety” w wykonaniu uczniów klas maturalnych oraz dwa referaty w charakterze naukowego komentarza do przeczytanych tekstów. Pierwszy, pod tytułem „Kopernik ekonomista”, wygłosił dr inż. Wojciech Szalkiewicz, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie. Jako drugi wystąpił dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM, kierownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, z prelekcją zatytułowaną „Czy Kopernik przeprowadził rewolucję w naszych portfelach?”.
Gospodynią i współorganizatorką uroczystości, zaistniałej z inicjatywy i według scenariusza p. Beaty Śliż, była p. Dyrektor Danuta Gomolińska, która, m.in. wspólnie z Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO w Olsztynie, p. Zofią Malkowską, wręczyła Nagrodę im. Prof. Tadeusza Rostańskiego uczennicy klasy 3B, Kamili Siemaszko.
Wydarzenie stało się ponadto doskonałą okazją do sfinalizowania projektu współpracy III LO z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM. Stosowny dokument wspólnie z p. Dyrektor Danutą Gomolińską podpisał Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Roman Kisiel. Oprócz niego uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Prorektor, dr hab. Jerzy Przyborowski (prof. UWM), Prodziekan, dr hab. Wiesława Lizińska (prof. UWM), Prodziekan, dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (prof. UWM) oraz Prodziekan, dr Tomasz Wierzejski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Wiceprezes PTE Oddz. w Olsztynie, p. Marcin Jucha, Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, p. Maria Wiśniewska, Kierownik Biblioteki Multimedialnej „Planeta 11”, p. Jacek Smółka i przedstawiciel Oddz. Warmińsko-Mazurskiego SDP w Olsztynie, p. Wojciech Ciesielski.
Na urodzinach Kopernika nie mogło oczywiście zabraknąć nauczycieli i uczniów III LO. W ich przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas maturalnych, a szczególnie 3D i 3C. Na wyróżnienie zasługują ci, którzy włożyli najwięcej pracy, a więc konferansjerzy i lektorzy: Alicja Pleszkun (3D), Łukasz Krzemiński (3D), Kamila Siemaszko (3B), Maja Krynicz (3C), Michał Opacki (3A) i Mateusz Urban (3E) oraz projektantka pamiątkowych zakładek do książek, Aleksandra Nowak, która je wykonała we współpracy zWioletą Żuk (3C), a także autorki zdjęć: Kamila Kuczmarska (3B) i Klaudia Gałan (wyjątkowo nie trzecia, lecz 2A). Podziękowanie należy się też nauczycielom najbardziej zaangażowanym w organizację lub relacjonowanie uroczystości: p. Elżbiecie Sipowskiej, p. Marcie Sarnowskiej, p. Joannie Witkiewicz-Purcie, p. Eleonorze Ogińskiej-Horbacz, p. Agnieszce Kubińskiej, p. Karolinie Burdalskiej, p. Arkowi Cwirko i p. Tomaszowi Kuklińskiemu.

fot. Tomasz Kukliński

[ngg src=”galleries” ids=”114″ display=”basic_thumbnail”]

Może Ci się również spodoba

Skip to content