KONFERENCJA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

29 października 2019 roku nauczyciele z zespołu ds. promocji zdrowia wzięli udział w naradzie przedstawicieli     szkół i placówek realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie w Lidzbarku Warmińskim. Szkolenie dotyczyło koncepcji szkoły promującej zdrowie, jej definicji, modelu, zasad tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji podjętych działań.

Może Ci się również spodoba

Skip to content