ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym w szczególności, gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów i sytuacja rodzinna ulega pogorszeniu, wystąpiła ciężka choroba (ucznia, rodzeństwa, rodzica), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).
Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.
Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.
Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.
Pedagog szkolny Wioletta Obidzińska

Może Ci się również spodoba

Skip to content