Języki obce

JĘZYKI  OBCE W III LO

W III LO uczeń ma do wyboru 3 języki obce: j. angielski, j. niemiecki i j. francuski. Możliwa jest zarówno kontynuacja nauki tych języków, jak i jej rozpoczęcie. Języki obce wybiera się niezależnie od klasy (deklarację wypełnia się po przyjęciu do naszej szkoły).

4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO:

1.      Nauka języków obcych odbywa się w grupach dostosowanych do poziomu znajomości języka. Języka angielskiego i niemieckiego można uczyć się w zakresie rozszerzonym, ze zwiększonym wymiarem godzin.
2.      Nauka języków obcych w III LO to także spotkania z ciekawymi ludźmi i współpraca z inspirującymi partnerami naukowymi ( z uczniami pracują wolontariusze z Niemiec, Francji). W szkole odbywają się międzynarodow wymiany uczniów z Oken Gymnasium w Offenburgu RFN, zajęcia z wykładowcami Katedry Filologii Germańskiej UWM. Uczniowie na lekcjach z rozszerzonego języka mogą uczestniczyć w zajęciach kulturowych.
3.      Nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym umożliwia przystąpienie do egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom) i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (dla uczniów III LO – bezpłatnie). Certyfikat daje możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów. Na wielu polskich uczelniach certyfikat DSD II punktowany jest wyżej niż matura na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego w procesie rekrutacji. Ponadto certyfikat pozwala studiować na dowolnej uczelni w Niemczech. W Polsce, gdzie inwestują firmy niemieckie, jest poważnym atutem przy zatrudnieniu i ułatwia awans zawodowy.
4.      Stopień opanowania języka obcego można zweryfikować podczas organizowanych przez szkołę :
– wycieczek turystycznych (w maju 2016 odbyła się wycieczka do północnych regionów Francji: Bretanii i Normandii, w marcu 2017 roku do Paryża, w październiku  2017 roku do Włoch (Florencja, Rzym, Asyż i Wenecja),
– wymiany uczniowskiej (wymiana z Oken Gymnasium w Offenburgu),
 – projektów unijnych ( w latach 2014 – 2016 w ramach programu Erasmus plus realizowaliśmy polsko- francusko– rumuński projekt edukacyjny „Kamishibai. Innowacja w nauczaniu języka francuskiego”). 

 

Skip to content