Kalendarium

[heading2 class=”” style=”” title=”Kalendarium” pitch_text=”1964-2014″]15 VII 1964

 • Kurator Okręgu w Olsztynie po uzyskaniu zgody Ministra Oświaty z dnia 3 lipca 1964 roku powołuje do życia III Liceum Ogólnokształcące. Pierwszym dyrektorem zostaje Jan Kujawski.

1 IX 1964

 • Szkoła rozpoczyna pierwszy rok działalności. W 9 oddziałach będzie się uczyć 359 uczniów. Przed nauczycielami i ich wychowankami stoi trudne zadanie zagospodarowania pustego, zniszczonego budynku.

V 1966

 • Pierwsza matura w III Liceum Ogólnokształcącym. Przystępuje do niej 43 uczniów.

1965

 • Adolf Gałuszka obejmuje funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Będzie ją pełnił do 1974 roku.

1 IX 1969

 • III Liceum Ogólnokształcące zostaje przyjęte w poczet Szkół Stowarzyszonych w UNESCO. Szkoła, jako jedyna w województwie, zostaje zaliczona do tzw. szkół wiodących. Znaczy to, że służyć ma ona swym doświadczeniem innym placówkom oświatowym i prowadzić w dalszym ciągu eksperymenty w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1969

 • Młodzież III LO składa wizytę na statku „Olsztyn”, z którym od lat szkoła utrzymuje kontakty. Uczniowie zapoznają się z pracą ludzi morza, zwiedzają port i miasto.

IX 1970

 • W III Liceum powstaje klub młodzieżowy UNESCO , którego założycielem jest Tadeusz Rostański.

1 IX 1970

 • Przy III LO powstaje 3-letnie Liceum dla Pracujących. Jego dyrektorem zostaje Tadeusz Rostański.

24 IV 1971

 • Kurator Okręgu Szkolnego w Olsztynie wyraża zgodę na nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość nadania szkole imienia zostaje upamiętniona wmurowaniem tablicy pamiątkowej. W Teatrze im. Stefana Jaracza szkolne koło recytatorskie wystawia III akt sztuki Romana Brandstaettera pt. „Kopernik”.

12 VI 1971

 • I Zlot Kopernikowski w Brąswałdzie. III Liceum, po nadaniu szkole imienia, podejmuje się popularyzacji postaci patrona szkoły. W miejscowościach związanych z osobą Wielkiego Astronoma organizowane są spotkania młodzieży ze szkół noszących imię Mikołaja Kopernika.

1972

 • Z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika młodzież III Liceum zobowiązuje się do wykonania wielu zadań. W liście skierowanym do Redakcji „Panoramy Północy” czytamy: „W szkole zorganizowane zostały 4 gabinety kopernikowskie: gabinet fizyczny, chemiczny, biologiczny,
  geograficzny. (…) Ufundowana została marmurowa tablica, upamiętniająca postać Patrona.”

12 VI 1972

 • II Zlot Kopernikowski w Lidzbarku Warmińskim.

12 VI 1973

 • III Zlot Kopernikowski w Olsztynie. Młodzież uczestniczy w pracach społecznych na terenie miasta, zwiedza zabytki grodu nad Łyną oraz nowe Planetarium. Ważnym punktem zlotu są: Olimpiada Wiedzy o Koperniku i sesja naukowa na temat działalności Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach.

16-19 V 1974

 • IV Zlot Licealistów zorganizowany przez Oddział Warmińsko – Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego, Kuratorium Okręgu Szkolnego i Komendę Chorągwi ZHP im. Grunwaldu.

12 VI 1974

 • IV Zlot Kopernikowski we Fromborku. Do tradycji spotkań należą czyny społeczne – niestety, we Fromborku tego punktu nie udało się zrealizować, od rana padał deszcz…. Ze zdwojonym zapałem uczestnicy oddali się więc poznawaniu wszystkich walorów Fromborka. Piękne miasteczko jakby czekało na takie „najazdy” jak ten, blisko 600-osobowy.

31 VIII 1975

 • Dyrektor Jan Kujawski odchodzi na emeryturę, zostawiając szkołę „w bardzo dobrej kondycji”– jak pisze w swoich wspomnieniach Jego następca – Robert Zawadzki.

1 IX 1975

 • Dyrektorem szkoły zostaje Robert Zawadzki. Funkcję zastępcy obejmuje Jarosław Biesiekierski.

1 IX 1975

 • W Olsztynie powstaje IV Liceum Ogólnokształcące. Budynek III Liceum Ogólnokształcącego opuszczają 4 oddziały – zostają przeniesione do nowo utworzonego liceum.

1975

 • III LO zajmuje IV miejsce w Polsce we współzawodnictwie Szkolnych Komend Ochotniczych Hufców Pracy. Nie jest to pierwsze ani jedyne wyróżnienie szkoły w tej dziedzinie.

31 VIII 1977

 • Przestaje działać 3–letnie Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.

1 IX 1977

 • Decyzją Kuratora zostaje powołany do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika – tworzą go III Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 5.

1 IX 1978

 • Krystyna Jaworowska obejmuje funkcję drugiego wicedyrektora szkoły. Będzie ją pełnić do 31 VIII 1982 roku.

X 1978

 • Dyrektor Generalny UNESCO potwierdza certyfikatem przynależność III Liceum Ogólnokształcącego do szkół stowarzyszonych w tej organizacji.

1 IX 1980

 • Z inicjatywy profesora Tadeusza Rostańskiego klasy I – III zostają objęte nauką języka esperanto.

21 III 1981

 • Kurator Oświaty i Wychowania w Olsztynie podejmuje decyzję o likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z dniem 31 sierpnia 1981 szkoły wchodzące w jego skład (III Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 5) stanowią odrębne jednostki organizacyjne.

31 VIII 1983

 • Jarosław Biesiekierski przestaje pełnić funkcję wicedyrektora szkoły.

1 IX 1983

 • Wicedyrektorem szkoły zostaje Wiesław Zienkiewicz.

X 1984

 • W 20. rocznicę powstania szkoły do Olsztyna zjeżdżają liczni absolwenci. Gdzieniegdzie na uczniowskiej głowie srebrzy się siwy włos, niektórzy przyjechali ze swoimi dziećmi. W auli wyświetlono amatorski film sprzed dwudziestu lat – projekcji towarzyszyły śmiechy, komentarze, nostalgiczne wspomnienia…

24 I 1987

 • III Liceum Ogólnokształcące otrzymuje Medal 15-lecia Olimpiady Biologicznej. Wyróżnieniem tym uhonorowane zostały szkoły, które przygotowują swoich uczniów do olimpiady, biorą w niej aktywny udział oraz zajmują czołowe miejsca. Medalem 15-lecia odznaczono pedagogów III Liceum: Barbarę Borowską, Janusza Hutorowicza i Franciszka Śniedziewskiego.

31 VIII 1992

 • Dyrektor Robert Zawadzki przechodzi na emeryturę.

1 IX 1992

 • Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Witold Karpiński. Jego zastępcą zostaje Krystyna Ślubowska.

1 IX 1993

 • Funkcję zastępców dyrektora szkoły obejmują Anna Macikowska i Mieczysław Gałdziński.

9 IX 1996

 • Ambasada Francji w Polsce zatwierdza współpracę między III LO a Lycee Rabelais (rozpoczętą w 1991 roku).

12 X 1998

 • Dyrektorzy Witold Karpiński i Manfred Kopp podpisują porozumienie o wymianie młodzieży między III Liceum Ogólnokształcącym a O ken – Gymnasium w O ffenburgu (Niemcy).

15-29 lipca 1999
Pierwsza wymiana młodzieży z O ken – Gymnasium. Trwała 2 tygodnie. Grupa niemiecka, na czele z panią Gertrudą Siebenmorgen i panem Peterem Hipp, zwiedziła Olsztyn, Św. Lipkę, Gierłoż i Lidzbark Warmiński. Atrakcją dla gości były: rejs po Kanale Ostródzko-Elbląskim i wizyta w Malborku.

17 XI 1999

 • Młodzież III LO składa wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Francji w Paryżu. Gości ją minister Charles Josselin.

XII 2000

 • Mieczysław Gałdziński zostaje metodykiem w O środku Doskonalenia Nauczycieli i rezygnuje z funkcji wicedyrektora szkoły. Zastępuje go Barbara Gaweł (od stycznia 2001 r.).

9 V 2001

 • Powstaje Klub Europejski „Młodzież III LO dla Europy” im. Jeana Monneta. Pomysłodawcami klubu są: dyrektor Karpiński oraz uczniowie: Marta Wilczyńska, Krzysztof Milewski, Michał Żukowski i Adam Jaworski. Cele klubu to m. in. propagowanie idei zjednoczonej Europy, pogłębianie wiedzy o Unii Europejskiej, analiza plusów i minusów członkostwa Polski do U.E. Klub staje się organizatorem konkursów wiedzy o UE – dla uczniów III LO i gimnazjalistów.

10 VI – 16 VI 2001

 • 11 uczniów III LO (klasy Id i II d) bierze udział w uroczystościach 10-lecia podpisania Umowy Miast Bliźniaczych Chateauroux-Olsztyn, uświetniając obchody występami artystycznymi.

IX 2001

 • Do tradycji III Liceum wpisuje się wycieczka klas pierwszych do grodu Wielkiego Astronoma – Fromborka. To druga – obok otrzęsin – forma przyjęcia nowych uczniów w III LO. Poznają oni miejsca, w których żył i pracował Mikołaj Kopernik.

5 X 2001

 • Zostaje podpisana umowa o współpracy między Polską Szkołą Średnią im. W. Syrokomli w Wilnie a III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.

9 X 2001

 • Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonuje rejestracji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jego przewodniczącym zostaje Andrzej Kurowski.

24-29 IV 2001

 • 6 osób z III LO uczestniczy w Międzynarodowym Spotkaniu „Młode Talenty” organizowanym przez Radę Główną Cotes d`Armor (Francja).

6 IV 2002

 • I Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO. Swój akces do niego zgłasza 81 absolwentów oraz 3 profesorów: Lidia Bednarska, Jerzy Klikowicz i Witold Karpiński.

27 V 2002

 • III LO zajmuje I miejsce w finale wojewódzkim konkursu EURO – SZKOŁA W INTERNECIE, zorganizowanym w ramach programu „Internet w szkołach – Projekt prezydenta R. P.” Autorami sukcesu są uczniowie: Mariusz Mieczkowski, Michał Żukowski, Martyna Mikunda, Michał Małkowski oraz ich opiekun, mgr Anna Macikowska. Strona internetowa szkoły uzyskuje też wyróżnienie w finale ogólnopolskim.

1 IX 2002

 • W wyniku reformy oświaty czteroletnie liceum ogólnokształcące zostaje przekształcone w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną. W roku szkolnym 2002/2003 w III Liceum Ogólnokształcącym zostają wprowadzone następujące kierunki kształcenia: przyrodniczo – medyczny, politechniczny, językowy, humanistyczno – prawniczy, ekonomiczny oraz ogólny.

14 III 2003
Szkolny Klub Europejski „Młodzież III LO dla Europy” po raz pierwszy organizuje Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów.

V 2003

 • Grupa uczniów: Mariusz Mieczkowski, Marika Brzozowiec, Zuzanna Zapolska i Milena Andruszkiewicz pod kierunkiem mgr Anny Macikowskiej zajmuje IV miejsce w finale wojewódzkim konkursu „Euro-szkoła w Internecie”.

31 V 2003

 • Impreza szkolna pod wspólną nazwą „Młodzież III LO swojemu miastu na 650-lecie”. Obejmuje ona m.in. prezentację 10 krajów kandydujących do Unii, 8 odsłon Olsztyna oraz spotkanie z poezją regionalną na zamku.

1 IX 2003

 • Otwarcie Pracowni Matematycznej imienia prof. Tadeusza Rostańskiego. Uroczystość rozpoczyna obchody 40-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Tego samego dnia Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO wręcza po raz pierwszy nagrodę uczniowi najlepszemu w naukach ścisłych. Jest nim (decyzją Rady Pedagogicznej) Michał Kurowski, uczeń klasy IV F.

23 – 24 IV 2004

 • Turniej Piłki Koszykowej Absolwentów III LO . To jeden z punktów obchodów 40-lecia szkoły. W imprezie wzięło udział 28 absolwentów . Rozegrali oni 6 meczów, a przebiegały one w sportowej, przyjaznej atmosferze. Uczestnicy obiecali sobie, że podobny turniej rozegrają ponownie – najpóźniej za rok!

28-30 IV 2004

 • Z okazji 40-lecia III LO do Olsztyna przyjeżdżają delegacje zaprzyjaźnionych szkół (z Saint-Brieuc, Offenburga, Wilna). Wspólnie z uczniami III LO uczestniczą w imprezie „Spotkanie narodów”. Bogaty program obejmuje m.in. prezentację szkół, przedstawienie zwyczajów narodowych, seminarium naukowe, quiz wiedzy o państwach uczestniczących w projekcie. Pobyt gości uprzyjemniają wycieczki, ognisko, dyskoteka oraz „Sen nocy letniej” – przedstawienie w języku angielskim przygotowane przez szkolny zespół teatralny pod kierunkiem mgr Magdaleny de Laurans.

5 VI 2004

 • Już po raz trzeci spotykają się na regatach uczniowie i absolwenci trzech olsztyńskich liceów (I, II, III). Tym razem absolwenci „Trójki” okazują się najlepsi. Wśród uczniów swoją przewagę potwierdzają zwycięstwem żeglarze z II LO.

16 – 17 X 2004

 • Jubileusz 40-lecia pracy szkoły i Zjazd Absolwentów III LO w Olsztynie.

V 2005

 • Pierwsza nowa matura w murach III LO.

1 IX 2007

 • Zmiana dyrektora szkoły – pan Witold Karpiński po 15 latach dyrektorowania i po 38 latach pracy w „Trójce” przechodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje pani Danuta Gomolińska, która pełni tę funkcję do dziś. Zmiana dokonuje się również na stanowisku wicedyrektora – pełniąca tę funkcję dotychczas pani Barbara Gaweł odchodzi na emeryturę. Stanowisko obejmuje pani Ewa Kowalska.

27 XI 2007

 • Inauguracja Szkolnej Galerii Sztuki III LO, powołanej do życia we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie.

IX 2008

 • III LO po raz pierwszy bierze udział w projekcie Szkoły – Partnerzy Przyszłości (Schulen- Partner der Zukunft).

12 IX 2008

 • III LO uzyskuje, jako pierwsza szkoła w województwie, tytuł „Placówki Przyjaznej Kombatantom”.

X 2008

 • W III LO powołany zostaje Klub Wnuka Sybiraka, którym opiekuje się pani dr Elżbieta Andrasz.

2008 – 2009

 • W szkole trwają intensywne prace w kierunku informatyzacji: młodzież pod kierunkiem pana Arkadiusza Cwirko osieciowuje całą szkołę – we wszystkich pracowniach dostępne są komputery i Internet.

1 IX 2009

 • W szkole funkcjonuje wyłącznie dziennik elektroniczny, który zastąpił dzienniki papierowe. III LO jest pierwszą szkołą w województwie warmińsko-mazurskim, która zrezygnowała z dzienników papierowych.

14 X 2009

 • Uroczyste obchody 45-lecia pracy III LO. W ramach tej uroczystości Rada Pedagogiczna w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół III LO po raz pierwszy przyznaje osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły HONOROWĄ MATURĘ III LO. Pierwszymi laureatami tej nagrody są pani Iwona Wocławek, pan Ryszard Maćkowiak, ksiądz prałat Bronisław Siekierski oraz pani Ewa Mazgal. Nauczycielem Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej” zostaje pan Leszek Terlecki.

IV 2009

 • Uczniowie i nauczyciele III LO uczestniczą w pierwszym Szkolnym Dniu Kariery Zawodowej.

18 III 2010

 • W murach III LO zorganizowany zostaje pierwszy Koncert Charytatywny pod hasłem Wspieramy Stypendium im. Marcina Antonowicza.

22 V 2010

 • Po odnalezieniu grobu Mikołaja Kopernika szkoła uczestniczy w uroczystościach powtórnego pochówku swojego patrona w Olsztynie i we Fromborku.

31 VIII – 06 IX 2011

 • Nauczyciele: Danuta Gomolińska, Agnieszka Kubińska i Ewa Sobieraj oraz uczniowie: Laura Waszkiewicz, Ewelina Fierkowicz, Karolina Adamczyk, Malwina Krajewska i Jakub Jurgielewicz uczestniczą w obchodach Jubileuszu 30 lat współpracy i przyjaźni Offenburg-Olsztyn zorganizowanym przez Georga i Marię Dietrichów.

01 IX 2011

 • Nowym wicedyrektorem III LO zostaje pani Joanna Witkiewicz-Purta.

IX 2012

 • W III LO powstaje Klub Historyczny im. Armii Krajowej, którym opiekuje się Sławomir Jażdżewski.

25 X 2012

 • Spotkanie młodzieży III LO z kapt. Tomaszem Cichockim, żeglarzem, który samotnie opłynął świat.

2013

 • Udział Szkoły w obchodach Roku Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Toruniu, w tym w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Kopernikańskich. W ramach tych obchodów III LO organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Liryka na cześć Kopernika” (jednym z jurorów jest pan Marek Barański).

IX 2013

 • III LO staje się Samodzielnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym certyfikatu języka niemieckiego DSD.

2014

 • Rok Złotego Jubileuszu III LO i przygotowań do obchodów 50-lecia Szkoły.
Skip to content