Maturzyści

  1. NOWĄ DEKLARACJĘ MATURALNĄ

Wszyscy maturzyści proszeni są o PONOWNE wypełnienie komputerowo deklaracji maturalnej i przesłanie wychowawcy klasy do 18 stycznia. Po sprawdzeniu deklaracji przez wychowawcę drukujemy należy wydrukować deklarację i przesyłać na adres szkoły z poniższą ADNOTACJĄ:

 

NAD. Imię i nazwisko (klasa)

 

Deklaracja_przystąpienia_do_egzaminu_maturalnego

DEKLARACJĘ MOŻNA TAKŻE WRZUCIĆ DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ NA DRZWIACH SZKOŁY.

 

  1. WNIOSEK dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu ustnego z powodu podjęcia planowanych studiów na uczelni zagranicznej.

 

WNIOSKI:

Wniosek_o_przystapienie_do_części_ustnej_egzaminu_maturalnego

3. Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki, podpisanym w dniu 16 grudnia 2020r. ulegają zamianie wymagania egzaminacyjne oraz formuły arkuszy obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021r.

Ogólny zarys zmian ilustrują poniższe infografiki, natomiast szczegółowe zmiany wymagań w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów znajdziecie w aneksach do informatorów maturalnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Materiały i informatory dla maturzystów do nowej Matury od 2015

 

Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

ChemiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

FizykaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki

Geografia + czarnodruk + rysunki

Historia + czarnodruk

Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk

 

Matematyka + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki

Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki

Język polski + czarnodruk

 Język angielski + czarnodruk

Język niemiecki  + czarnodruk

Język francuski + czarnodruk

 

Identyfikator szkoły do celów egzaminacyjnych to: 286201-0310T w zapisie są cyfry i jedna litera „T”

 

Przydatne artykuły i pomoce w przygotowaniu do Matury

Przydatne artykuły i pomoce w przygotowaniu do Matury

Skip to content