Oferta

1 A – Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : biologia i chemia. Do wyboru od klasy drugiej: fizyka, matematyka, informatyka. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach ćwiczeniowych/grupach międzyoddziałowych. Nauka języków obcych odbywa się w grupach seminaryjnych.

Tygodniowy przydział godzin przedmiotów rozszerzonych
(godziny wynikające z podstawy programowej +godziny dodane przez dyrektora)

w klasie pierwszej: biologia 1 +1, chemia 1 +1 (tygodniowo)
w klasie drugiej: biologia 4 +3, chemia 4 +2 (tygodniowo)
w klasie trzeciej: biologia 4 +2, chemia 4 +1 (tygodniowo)

 

1B – Obowiązkowy przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym to matematyka. Do wyboru od klasy drugiej: fizyka, informatyka, geografia, WOS . Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach seminaryjnych.

Tygodniowy przydział godzin przedmiotów rozszerzonych
(godziny wynikające z podstawy programowej +godziny dodane przez dyrektora)

w klasie pierwszej:matematyka 3 +1 (tygodniowo)
w klasie drugiej: matematyka 4 +4 i do wyboru fizyka 4 +4 (tygodniowo)
lub geografia 4 (tygodniowo)
lub WOS 3 + 1 (tygodniowo)
lub informatyka 3(tygodniowo)
w klasie trzeciej: matematyka 4 +4 i do wyboru fizyka 4 +3 (tygodniowo)
lub geografia 4 (tygodniowo)
lub WOS 3 + 1 (tygodniowo)
lub informatyka 3 (tygodniowo)

1C – Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski i biologia. Do wyboru od klasy drugiej: chemia, WOS lub geografia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach seminaryjnych.

Tygodniowy przydział godzin przedmiotów rozszerzonych
(godziny wynikające z podstawy programowej +godziny dodane przez dyrektora)

w klasie pierwszej: biologia 1 +1, j. polski 4 +1(tygodniowo)
w klasie drugiej: biologia 4 +3, j. polski 4 +5 (tygodniowo)
w klasie trzeciej: biologia 4 +2, j. polski 4 +4 (tygodniowo)

1D –Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski i historia. Do wyboru od klasy drugiej: matematyka, WOS,  informatyka, geografia. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym odbywają się całą klasą oraz w grupach międzyoddziałowych. Możliwość wyboru języka obcego w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauka języków obcych odbywa się w grupach seminaryjnych.

Tygodniowy przydział godzin przedmiotów rozszerzonych
(godziny wynikające z podstawy programowej +godziny dodane przez dyrektora)

w klasie pierwszej: j. polski 4 +1 historia 2 (tygodniowo)
w klasie drugiej: j. polski4 +4 historia 4 (tygodniowo)
w klasie trzeciej: j. polski 4 +4 historia 4 (tygodniowo)

III LO to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych. Ponad 70% pedagogów uzyskało najwyższy status – nauczyciela dyplomowanego. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, uzyskując prawo do nauczania drugiego przedmiotu. Wysoki poziom kształcenia jest potwierdzony wynikami matur. Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się ponad 90% absolwentów.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesny i atrakcyjny sposób: chemia odbywa się w pracowni chemicznej, na lekcjach biologii przeprowadza się ćwiczenia laboratoryjne, matematykę realizuje się z użyciem internetowej platformy, na lekcjach informatyki wykorzystuje się najnowocześniejsze komputery Macintosh. Przedmioty w zakresie rozszerzonym prowadzone są już od pierwszej klasy w zwiększonym wymiarze godzin. W kolejnych latach edukacji szkoła zwiększa liczbę godzin przypadających na rozszerzenie nawet do 7 godzin tygodniowo. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych i w zajęciach z native speakerami z Francji i Niemiec.
III LO podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym, angażuje się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizuje zbiórki darów, żywności, koncerty charytatywne, (m.in. koncert na rzecz Stypendium im. Marcina Antonowicza). Wspiera też olsztyńskie schronisko dla zwierząt.
Szkoła współpracuje z różnorodnymi ośrodkami nauki i kultury, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Pamięci Narodowej, Wojskową Akademia Techniczną, Centrum Polsko-Francuskim, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ze stowarzyszeniem Borussia i biblioteką Planeta 11. Bierze udział w projekcie: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jest ono fundatorem nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego przeznaczonej dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cechujących się głęboko humanistycznym podejściem do otaczającego świata. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, gromadzi fundusze i przeznacza je na wsparcie statutowej działalności liceum.
Od wielu lat III LO współpracuje ze środowiskiem olsztyńskich Kombatantów i Związkiem Sybiraków. Od 2008 r. działa w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach Polaków deportowanych na Syberię. W 2009 r. Liceum uzyskało certyfikat Placówki Przyjaznej Kombatantom. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała naszej szkole złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Od 2008 r. działa Szkolna Galeria Sztuki pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prezentująca dorobek artystyczny uznanych olsztyńskich artystów. Mamy też „Kreatywną ścianę”, gdzie prezentowane są prace uczniów.

Uczniowie mają możliwość uczyć się informatyki w zakresie rozszerzonym. Od wielu lat szkoła aktywnie i z sukcesami (13 miejsce na świecie!) uczestniczy w zawodach informatycznych: IT Szkoła, w Warmińsko Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych, konkursie informatycznym Bóbr itp. Można się u nas nauczyć programowania w języku java, c++, swift.

Szkoła od 2017 roku realizuje program unijny e-LO3. Celem programu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK oraz kwalifikacji w zakresie programowania. Szkoła pozyskała fundusze w kwocie ponad 300 000 zł, dzięki którym rozbudowana została baza dydaktyczna (pracownia stacjonarna iMaców, mobilna z iPadami, tablice interaktywne, laptopy i sprzęt sieciowy, pracownia filmowania). Uczniowie i nauczyciele realizują szkolenia z tworzenia ciekawych materiałów dydaktycznych, grafiki komputerowej, bezpieczeństwa w internecie, dziennikarstwa internetowego, wideofilmowania, tworzenia stron internetowych oraz programowania na urządzenia mobilne. Dzięki realizacji programu współpracujemy z pracownikami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskim oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aktualnie przygotowujemy się do realizacji programu e-LO3 – bis.
Ponadto popularyzujemy sporty wodne – organizujemy kajakowe spływy licealistów, Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta, w szkole można ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa, ponadto Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w Olsztynie.

Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która już w 2009 r. wprowadziła DZIENNIK ELEKTRONICZNY (elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS). System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach. Ponadto umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach w klasie i szkole.
Wszystkie pracownie III LO mają dostęp do Internetu, wyposażone są w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.
Szkoła dysponuje:
– dwiema pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),
– pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym,
– pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach, ponieważ nauka języków obcych odbywa się w seminaryjnych zespołach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów
– biblioteką,
– dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,
– salą do ćwiczeń siłowych.

——————————————————–
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ, W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00.
MAMY ŚWIETNĄ LOKALIZACJĘ!
Z dworca PKP i PKS można dotrzeć do szkoły pieszo w ciągu ok. 15 minut, co sprawia, że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby uwzględnia się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
W pobliżu przebiega wiele linii autobusowych MPK:
– w kierunku dworca PKP i PKS nr 107, 309, 109, 126, 131
– w kierunku centrum nr 107, 309, 136, 110,117
– w kierunku Dobrego Miasta –przystanek przy szkole dla autobusów PKS i busów

UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ:
– w wolontariacie – współpraca z PCK, PKPS (Akcja „Mikołaj”, „Kurczaczek”), DKMS (Akcja „Zostań dawcą szpiku kostnego”), wsparcie dla Domu Dziecka w Olsztynie, dla Schroniska Zwierząt (Akcja „Zbiórka dla Burka”),
– w zawodach udzielania pierwszej pomocy; mamy Szkolną Drużynę Ratowniczą i współpracujemy w zakresie szkoleń z Zakonem Joannitów,
– w pracach Samorządu Uczniowskiego i wychodzą z wieloma inicjatywami wzbogacającymi życie w Trójce (Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Języków Obcych, Dzień Sportu, Dzień Kariery Zawodowej, wycieczki, pielgrzymki, rajdy),
– w zajęciach SKS z różnych dyscyplin sportowych,
– w programach przygotowanych przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.

——————————————-

Skip to content