Oferta

[heading2 class=”” style=”” title=”Oferta” pitch_text=””]

III Liceum Ogólnokształcące proponuje rozszerzenia klas zgodne z preferencjami uczniów, dobrze dobrane pod atrakcyjne kierunki studiów, dające szansę sukcesu życiowego.

 

Symbol oddziału  Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym      Język obcy*   Przedmiot punktowany
• 1A
• 30 miejsc
• biologia / chemia
• + do wyboru od drugiej klasy: fizyka, matematyka, informatyka,  j. obcy
• angielski
• niemiecki
• francuski
biologia
• 1B
• 30 miejsc
• matematyka / fizyka
• + do wyboru od drugiej klasy: informatyka, geografia, j. obcy
• angielski
• niemiecki
• francuski
fizyka
• 1C
• 30 miejsc
• j. polski / biologia 
• + do wyboru od drugiej klasy: wos, historia, j. obcy
• angielski
• niemiecki
• francuski
biologia
• 1D
• 30 miejsc
• wos/ j. polski/ historia +do wyboru od klasy drugiej:matematyka,  geografia, j. obcy • angielski
• niemiecki
• francuski
wiedza o społeczeństwie
• 1E
• 30 miejsc
• geografia/ wos +do wyboru od klasy drugiej: matematyka, informatyka, j. obcy • angielski
• niemiecki
• francuski
geografia

Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum.

Nauka języków obcych w naszej szkole odbywa się w grupach seminaryjnych z uwzględnieniem poziomu kompetencji językowych ucznia i wyniku egzaminu gimnazjalnego. Uczeń dokonuje wyboru wymiaru godzin nauki pierwszego języka obcego (zakres rozszerzony bądź podstawowy) oraz wybiera drugi język obcy (w ofercie: angielski, niemiecki, francuski). Deklaracja wyboru języków jest wiążąca, dlatego warto się dobrze zastanowić.

W klasie III uczący się języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym, mogą zdawać w naszej szkole egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) według europejskiej klasyfikacji kompetencji językowych poziom B2/C1). Pozytywny wynik tego egzaminu uprawnia do podjęcia nauki na uczelniach niemieckojęzycznych.

W bieżącym roku szkolnym, w rankingu Perspektyw, nasza szkoła znalazła się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce, awansując, w porównaniu z zeszłym rokiem, o 84 pozycje w górę.

Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego.

W 2009 r., nauczyciel biologii, pan Leszek Terlecki, zdobył tytuł Nauczyciela Roku w plebiscycie Gazety Wyborczej.

W 2011, nasze liceum nagrodzono za przygotowanie, w ciągu ostatnich 10 lat, największej w regionie liczby uczniów zakwalifikowanych do szczebla centralnego olimpiady biologicznej.

Uczniowie naszego liceum to laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych w Polsce i za granicą, jak również finaliści olimpiad na szczeblu centralnym. Przez 50 lat działalności szkoła doczekała się 98 laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego oraz 132 laureatów i finalistów olimpiad szczebla okręgowego. Ponad 300 uczniów było laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych.

Każdego roku mamy laureatów w konkursie chemicznym ”Wygraj Indeks” organizowanym przez Politechnikę Gdańską.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w województwie, w konkursie informatycznym IT Szkoła.

Maturę w 2014r., po kilku egzaminach poprawkowych, zdało 100% abiturientów.

Rokrocznie uczniowie naszego liceum uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Olsztyna, Marszałka Województwa, Stypendium im. Marcina Antonowicza. Wielokrotnie zdobywali też tytuł „Primus Inter Pares”.

Nasza szkoła prowadzi międzynarodowe wymiany młodzieży, współpracując ze szkołami z Francji (Lycee Rabelais w Saint Brieuc) oraz Niemiec (Gymnasium w Offenburgu).

W styczniu 2015 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, na mocy którego, nasze liceum objęte zostało naukowym patronatem WAT.

W roku 2015 pozyskaliśmy środki unijne w ramach nowego europejskiego programu „Erasmus Plus” Dzięki tym środkom, przez najbliższe dwa lata, uczniowie i nauczyciele naszego liceum będą realizowali projekt językowy, we współpracy ze szkołami z Francji i Rumunii.

Szkoła dysponuje:

  • 2 pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),
  • pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym ,
  • pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach,
  • biblioteką,
  • dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,
  • salą do ćwiczeń siłowych.

III LO proponuje zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do zainteresowań uczniów (koło biologiczne, koło fizyczne, chemiczne, informatyczne, j. niemieckiego, koło strzeleckie) oraz konsultacje przedmiotowe. Nasza szkoła prowadzi zajęcia SKS z różnych dyscyplin sportowych.
Od lat drużyna koszykówki chłopców lideruje w Olsztynie, siedmiokrotnie zdobywając tytuł mistrzowski. W roku 2013/14 zostaliśmy wicemistrzem Olsztyna. W III LO uczeń może ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego, brać udział w rejsach i spływach kajakowych.

III LO jest szkoła bezpieczną, objętą monitoringiem, z dobrym dojazdem do centrum i dworców PKP, PKS.
Zajęcia odbywają się na jedną zmianę, w godzinach 8.00 do 15.10.

Położenie placówki w pobliżu dworca PKP i PKS sprawia, że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby są uwzględniane się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Skip to content