Opis klas

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty szkoły – informacje na plakacie

OPIS  KLAS.
1 A

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK OBCY

Klasa 1A jest klasą biologiczno-chemiczną i ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia studiów medycznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych oraz z zakresu innych kierunków biochemicznych.
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:
W klasie 1A uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zwiększonym wymiarze godzin zajęć laboratoryjnych. Chętni biorą udział w Olimpiadzie Biologicznej. III LO cyklicznie organizuje zawody podstawowe Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie wybitnie uzdolnieni po rekomendacji Dyrektora Szkoły mogą uczęszczać w ramach edukacji akademickiej młodzieży na zajęcia na UWM, odbywa się to równolegle z nauką w liceum. Wybierając klasę 1A uczniowie przygotowują się również do olimpiad i konkursów chemicznych: Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu, Konkursu Chemicznego ,, Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej ,, O diamentowy Indeks” Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolskiego Turnieju All -Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i innych znajdujących się w ofercie wyższych uczelni.
Szkoła oferuje profesjonalne przygotowanie do matury z biologii oraz chemii. W tym celu przeprowadza się liczne testy diagnostyczne oraz atrakcyjne zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (min. „lekcje na smartfonie”, praca domowa online) . Uczniowie III LO mają w swoim dorobku liczne sukcesy uzyskując tytuły laureatów, finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych lub zdobywając indeksy na uczelnie wyższe. W szkole znajduje się dobrze wyposażona pracownia biologiczna i chemiczna.
1 B

 MATEMATYKA,  JĘZYK OBCY + WYBRANE ROZSZERZENIE: GEOGRAFIA, INFORMATYKA

Wybór klasy 1B oprócz realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z matematyki umożliwia uczniom rozwój ich indywidualnych zainteresowań . Oprócz standardowego toku kształcenia na poziomie rozszerzonym w ramach każdego przedmiotu oferowane są projekty edukacyjne oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową.
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:
– uczniowie klasy 1B mogą wziąć udział w konkursie matematycznym Wojskowej Akademii Technicznej, bo jako jedyne liceum w Olsztynie jesteśmy szkołą patronacką WAT-u.  Tylko uczniowie szkół patronackich mogą wziąć udział w tym konkursie, a nagrodami są między innymi: roczne stypendium na pierwszym roku WAT-u lub bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów.
-uczniowie uczą się matematyki również po angielsku, gdyż na lekcji korzystają z  amerykańskiej platformy internetowej. Mogą też przygotować się do matury pisząc własne artykuły matematyczne i publikując je w warmińsko-mazurskiej strefie matematycznej. Tym samym zdobywają umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, umożliwiającymi zapis tekstów naukowych, co może być pomocne w czasie studiów.
-jeśli uczeń wybierze informatykę jako przedmiot rozszerzony będzie mógł od podstaw uczyć się programować aplikacje z wykorzystaniem języków Java, Pythona oraz najnowszych trendów języka Swift, a na dodatkowych zajęciach programować gry w środowisku unity oraz grafiki komputerowej (photoshop, corel).
-uczniowie, którzy wybiorą rozszerzoną geografię będą mogli brać udział w wycieczkach zagranicznych (Litwa) jak i krajowych (np. rezerwat Źródła Łyny).  
1 C

JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:
Rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób, które chcą poszukiwać uniwersalnych prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie. Uczniowie klasy 1c biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna. W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzają teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście, biorą udział w konkursach recytatorskich i literackich, a latem wypoczywają na rejsach dla humanistów. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA.
Uczniowie już od pierwszej klasy realizują biologię w zakresie rozszerzonym w wymiarze  2 godzin tygodniowo. Połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne! Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez UWM. Odbywają się zajęcia terenowe i praktyczne w Arboretum w Kudypach i w Muzeum Przyrody.
1 D

JĘZYK POLSKI, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE + WYBRANE ROZSZERZENIE:  HISTORIA, JĘZYK OBCY , GEOGRAFIA

Wybór klasy 1D oprócz realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie umożliwia uczniom rozwój ich indywidualnych zainteresowań . Oprócz standardowego toku kształcenia na poziomie rozszerzonym w ramach każdego przedmiotu oferowane są projekty edukacyjne oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową.
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:
Podobnie jak w klasie 1c, rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób  ambitnych, ciekawych świata, o szerokich horyzontach i dla tych, którzy poszukują uniwersalnych prawd o świecie i człowieku. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im.  Stefana Jaracza, Galerią BWA, IPN i Archiwum Państwowym w Olsztynie. Uczniowie  biorą udział w licznych Olimpiadach np.: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej.Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie w szkole funkcjonuje Galeria Sztuki, gdzie prezentowane są oryginalne dzieła sztuki, a nie reprodukcje, a do dyspozycji szkolnych twórczych umysłów pozostaje „Kreatywna ściana”.
Uczniowie uczestniczą w żywych lekcjach historii z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i archeologii. Spotykają się z członkami Związku Sybiraków w ramach działań szkolnego  Klubu Wnuka Sybiraka.
– Na lekcjach historii uczeń będzie mógł uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Ponadto na zajęciach często goszczą pracownicy różnych instytucji i wygłaszają wykłady monograficzne. Nauczyciele historii przygotowują do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W trosce o dobre wyniki maturzystów w klasie trzeciej odbywa się cykliczny trening maturalny.
ZAPRASZAMY DO III LO!
Skip to content