Planowane klasy

INFORMACJA DLA GIMNAZJALISTÓW

W związku ze zmianami organizacyjnymi przyjętymi przez Organ Prowadzący, nastąpiły zmiany w kwalifikacjach do poszczególnych oddziałów w III LO w trwającej rekrutacji. Aktualne przydziały do klas można sprawdzić w budynku szkoły na patrerze- wywieszone listy. Uczniowie, którym zmieniono przydziały, otrzymali informacje na swój adres e-mailowy. Zmiana oddziału wiąże się w niektórych przypadkach ze zmianą podręczników. Lista podręczników dostępna jest w zakładce REKRUTACJA i w zakładce UCZNIOWIE.

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

REKRUTACJA 2017

W roku szkolnym  2017 / 2018  planowane są następujące oddziały:
Symbol oddziału Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

* dodatkowy przedmiot rozszerzony dla chętnych: od drugiej klasy

 

Język obce

( jeden z języków powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum )

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
 

1A

30 miejsc

biologia / chemia

+ do wyboru*: fizyka, matematyka, informatyka,

j. obcy

 

 angielski

niemiecki

francuski

biologia

 

 

1B

30 miejsc

matematyka / fizyka

+ do wyboru*: informatyka, geografia, j. obcy

 

 angielski,

niemiecki

francuski

fizyka

 

 

1C

30 miejsc

j. polski / biologia

+ do wyboru*: wos, historia, j. obcy

 

 angielski

niemiecki

francuski

biologia

 

 

1 D

30 miejsc

wos/j. polski / historia

+ do wyboru*: geografia,

matematyka, j. obcy

 

angielski

niemiecki

francuski

wos

 

 

1 E

30 miejsc

geografia / wos

+ do wyboru*:  informatyka, matematyka, język obcy

 

angielski

niemiecki

francuski

geografia
Skip to content