SAiP

[heading2 class=”” style=”” title=”SAiP” pitch_text=”Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO”][info title=”Artykuły na 50-lecie szkoły od Absolwentów III LO:”]Złoty Jubileusz Trójki – artykuł pani Katarzyny Frankowiak Przeczytaj
Razem przez LATA – jubileuszowe wspomnienia pani Zofii Borowicz Przeczytaj[/info]

[three_col]
[info title=””]

 

null

[/info][/three_col][nine_col_last][info title=””]Bohaterem tej księgi jest „Trójka” – jeden z najlepszych olsztyńskich ogólniaków. Szkoła niezwykła i z bogatą tradycją. Miejsce, do którego absolwenci chętnie wracają nie tylko pamięcią. W roku Złotego Jubileuszu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie chcemy Państwu przybliżyć początki i historię Szkoły, a także nakreślić Jej współczesny portret. Jednak najcenniejszym i najistotniejszym elementem tej księgi są wspomnienia – teksty pełne autentycznych wzruszeń, barwnych anegdot i wciąż żywych obrazów zachowanych w pamięci osób z „Trójką” związanych. To właśnie z tych wspomnień dowiecie się Państwo najważniejszego – w czym tkwi fenomen III LO oraz czym ta Szkoła była i jest dla Jej dyrektorów, nauczycieli, uczniów i absolwentów.

 

Wydawnictwo do nabycia w szkole. Cena 35 zł.[/info]
[/nine_col_last]
W listopadzie 2001 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18.00 w restauracji „U Artystów” przy ulicy Kołłątaja. Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem lub współpracą zadzwoń pod numer: 601 644 247 lub przyjdź na zebranie Stowarzyszenia.

Od 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. Dzięki funduszom uzyskanym z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Stowarzyszenie wspiera Szkołę w procesie unowocześniania procesu dydaktycznego. Tylko w 2013 roku, dzięki ofiarności darczyńców, zakupiliśmy cztery tablice interaktywne.

Numer KRS: 0000051 469
Numer konta: 13 1540 1072 2001 5051 3954 0001

Wśród zadań wiodących, poza pozyskiwaniem funduszy na rzecz Szkoły jest też integracja wszystkich roczników absolwentów naszego Liceum. Może dzięki Twoim pomysłom uatrakcyjnimy jeszcze naszą działalność?
Do zobaczenia Andrzej Kurowski

[one_half]

Aktualny skład zarządu:
Osoba Pełniona funkcja
Andrzej Kurowski przewodniczący
Katarzyna Frankowiak zastępca przewodniczącego
Zofia Malkowska sekretarz
Alicja Bogdanowicz skarbnik
Tomasz Czajczyc członek

Ireneusz Markiewicz

członek

Teresa Kurzawska

członek

[/one_half][one_half_last]

Skład zarządu wybrany podczas walnego zebrania:
Osoba Pełniona funkcja
Andrzej Kurowski przewodniczący
Krystyna Chrzanowska zastępca przewodniczącego
Anna Grygiel – Żabińska sekretarz
Andrzej Sikorski skarbnik
Wojciech Wacław członek
Mieczysław Nowak, Paweł Jaszczuk członek

[/one_half_last]

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczają i ułatwiają podatnikom przekazanie 1% swojego podatku. Obecnie to Urząd Skarbowy zajmie się przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazać organizację, której chce przekazać część swojego podatku. Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE Numer KRS: 0000051469

Dodatkowo podajemy również nr konta 13 1540 1072 2001 5051 3954 0001

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia wypełnij deklarację, i prześlij faksem lub pocztą na adres:

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn ul. Sybiraków 3
z dopiskiem „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO”
tel./fax (0 prefix 89) 526-44-22

[foogallery id=”14113″]

Skip to content